Rafael MonteroR / R / 28.9
YearTeamLevelSO%nB%HRxHRLevFIPtRAxIPxRxRAxRA+RAA
2014NYM  MLB  28.6 28.6  00.10.55.2212.131.2211.48-103  -1.0 
2015NYM  MLB  35.0 10.0  01.01.81.622.414.934.8381  -0.4 
2016NYM  MLB  29.7 5.4  11.30.42.807.578.267.0140  -2.4 
2017NYM  MLB  22.5 12.7  23.10.94.025.2423.3155.7582  -2.3 
2019TEX  MLB  28.3 6.6  54.00.83.924.6425.9134.46109  1.2 
YearTeamLevelPitchAhdBhdEvnZonezTkBzSwzCtoTkSoSwoCt
2014NYM  MLB  3628%25%47%38%0%33%67%0.0%20%67%
2015NYM  MLB  10735%19%47%38%0%73%80%11.1%33%73%
2016NYM  MLB  15039%19%43%50%4%64%77%10.0%19%79%
2017NYM  MLB  42333%20%47%49%18%65%82%5.2%25%65%
2019TEX  MLB  42936%16%48%47%14%64%84%7.0%30%59%
YearAgeTeamLevelRoleGB%FB%LD%IF%pFBStr%Ct%SwS%kS%
201423.7NYM  MLB  RP  33.3 0.0 66.7 0.0 50.0 72.78.3  50% 
201524.7NYM  MLB  RP  18.2 54.5 18.2 9.1 67%67.7 76.912.1  86% 
201625.7NYM  MLB  RP  33.3 12.5 54.2 0.0 67%63.3 77.89.3  55% 
201726.7NYM  MLB  RP  48.5 22.7 22.7 3.0 47%60.5 77.89.9  78% 
201928.7TEX  MLB  RP  40.6 27.5 26.1 5.8 42%63.4 75.311.4  93% 
YearAgeTeamLevelRolePitchBFIP SOBBHBPBtdRBBIP
201423.7NYM  MLB  RP  3671.3220  320.667 
201524.7NYM  MLB  RP  107224.3720  1140.364 
201625.7NYM  MLB  RP  150378.01120  24130.522 
201726.7NYM  MLB  RP  42310521.723130  66270.391 
201928.7TEX  MLB  RP  42910627.03052  69220.266