Tim ByrdakL / L / 46.1
YearTeamLevelSO%nB%HRxHRLevFIPtRAxIPxRxRAxRA+RAA
2007DET  MLB  25.4 11.9  33.81.03.353.9645.7214.23112  3.0 
2008HOU  MLB  20.2 12.3  106.90.95.415.3752.5295.0088  -3.2 
2009HOU  MLB  22.2 14.9  105.90.85.335.0359.3294.45100  0.0 
2010HOU  MLB  17.1 11.8  45.60.94.544.8038.0245.6665  -6.2 
2011NYM  MLB  29.4 10.0  34.41.23.133.2239.5173.86103  0.5 
2012NYM  MLB  29.3 12.1  23.31.43.303.6728.5144.3297  -0.4 
2013NYM  MLB  14.3 9.5  20.70.48.237.235.123.83101  0.0 
YearTeamLevelPitchAhdBhdEvnZonezTkBzSwzCtoTkSoSwoCt
2007DET  MLB  79430%23%47%49%20%61%85%5.4%23%65%
2008HOU  MLB  91634%21%45%49%19%66%84%8.4%25%68%
2009HOU  MLB  105834%20%46%45%16%66%82%5.4%27%66%
2010HOU  MLB  66632%22%46%48%21%67%87%7.7%24%55%
2011NYM  MLB  64535%20%45%49%11%60%85%4.1%28%53%
2012NYM  MLB  52635%19%45%45%11%62%82%9.0%26%51%
2013NYM  MLB  8035%21%44%55%10%52%91%3.4%19%43%
YearAgeTeamLevelRoleGB%FB%LD%IF%pFBStr%Ct%SwS%kS%
200733.7DET  MLB  RP  41.0 28.7 20.5 9.0 43%59.5 77.19.4  84% 
200834.7HOU  MLB  RP  41.0 33.3 14.7 7.7 54%62.4 78.99.7  76% 
200935.7HOU  MLB  RP  40.9 36.0 13.4 7.9 41%59.4 77.010.2  83% 
201036.7HOU  MLB  RP  29.8 44.6 17.4 7.4 41%60.1 78.09.8  83% 
201137.7NYM  MLB  RP  37.6 28.7 17.8 11.9 72%64.1 74.511.4  79% 
201238.7NYM  MLB  RP  31.9 38.9 16.7 6.9 43%62.5 71.212.6  76% 
201339.7NYM  MLB  RP  37.5 31.3 12.5 18.8 60%62.5 80.07.5  33% 
YearAgeTeamLevelRolePitchBFIP SOBBHBPBtdRBBIP
200733.7DET  MLB  RP  79419945.049221  122380.336 
200834.7HOU  MLB  RP  91623254.346262  156440.240 
200935.7HOU  MLB  RP  105826161.358363  164390.221 
201036.7HOU  MLB  RP  66617038.729200  121400.308 
201137.7NYM  MLB  RP  64516837.747151  101340.347 
201238.7NYM  MLB  RP  52612530.734131  72180.257 
201339.7NYM  MLB  RP  80214.7320  1650.214